Lenka Palátová

Krizová manažerka / Mentorka / Podnikatelka

Vystudovala jsem VŠE v Praze. Obor systémové inženýrství.

V srpnu 1990 jsem odešla „na zkušenou“ do Německa, kde jsem se učila jazyk a následně i poradenské řemeslo u podnikové poradny UBM Unternehmensberatung München (nyní je začleněná pod celosvětovou poradnu Oliver Wyman).

V průběhu let, jak jsem postupně sbírala zkušenosti s řešením dílčích zadání a menších projektů, jsem získala schopnost doprovázet, zastřešovat a koordinovat i náročnější projekty a procesy. Dlouhé roky patřilo k mým „specializacím“ např. stěhování výroby – počínaje výběrem nejvhodnější lokality nebo partnera, přes plánování, organizaci a koordinaci procesu stěhování až po „rozjezd“ zkušební výroby, vč. obsahové přípravy smluv a náboru zaměstnanců.

Od roku 1993 pracuji jako samostatný firemní poradce – buď přímo pro konkrétní zákazníky, většinou výrobní firmy nebo spolupracuji s jinými poradnami jako externí spolupracovník.

S postupným nárůstem zkušeností jsem začala poskytovat i osobní  poradenství strategického charakteru majitelům a vedení firem.

Od roku 2002 jsem se paralelně s firemním poradenstvím, kvůli a díky nejmladší dceři, začala zabývat alternativními způsoby léčení, celostním přístupem ke zdraví, psychosomatikou, vybranými metodami speciální pedagogiky a procesem učení. Díky tomu jsem si osvojila efektivní způsoby nácviku kognitivních schopností a jemných dovedností a o mnohé z těchto metod jsem obohatila svou firemní poradenskou praxi.

S ČÍM VÁM POMOHU

UKÁZKA TÉMAT WORKSHOPŮ

 • Rychlá diagnostika Vaší firmy

 • Plánování nastavení kroků v krizovém řízení

 • Sestavení seznamu priorit

 • Organizace a vedení brainstormingů

 • Koordinace a řízení velkých projektů

 • Sanace firem

 • Restrukturalizace a její proces 

 • Mediace sporů

 • Osobní rozvoj

 • Firma jako vyladěný orchestr

 • Jak na stres – lehce, rychle, efektivně

 • Mezilidské vztahy a způsoby řešení konfliktů

 • Mysl jako nástroj

 • Posílení kreativity a intuice

 • Strachy a jiné emoce, jak se s nimi účelně vyrovnávat

 • Umění uzavírat staré a otevírat se novému

 • Jak využít krizi jako příležitost

 • Psychosomatika

 • LinkedIn - Bílý kruh
 • https://www.facebook.com/Recoveryplan.cz/
 • Instagram - Bílý kruh
 • YouTube - Bílý kruh

FS Advisory Group s.r.o.

Sídlo: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 09160400

Spisová značka: C 331846 vedená u Městského soudu v Praze

T: +420 608 320 283

filip.soukup@recoveryplan.cz

© Copyright 2020 Recovery plan